اولین جلسه کارگروه نرخ گذاری

اولین جلسه کارگروه نرخ گزاری رسته های خدمات فنی ، تجهیزات جانبی ، شبکه و نرم افزار تشکیل شد .
لذا از کلیه دوستان و اعضای محترم فعال در یکی از رسته های ذکر شده درخواست میگردد چنانچه تمایل به همکاری در خصوص تعرفه خدمات سال ۱۴۰۰ را دارند لطفا نظرات خود را به صورت کتبی یا حضوری تحویل دبیرخانه اتحادیه نماید.
در پایان ، قابل توجه همکار محترمی که تمایل به همکاری به صورت حضور ی در این کارگروه را دارد دعوت میگردد با اعلام و هماهنگی قبلی با دبیرخانه اتحادیه ، در روز جلسه می تواند به تناسب تخصص خود و موضوع جلسه حضور داشته باشد.

ممکن است بپسندید...