بیمه درمان تکمیلی

اعضای محترم اتحادیه صنف فناوری اطلاعات و رایانه شهرستان ساری
موضوع : بیمه درمان تکمیلی
با سلام و احترام، بدینوسیله به استحضار می رساند با توجه به اتمام قرارداد بیمه درمان تکمیلی، اعضایی که آمادگی و تمایل به ثبت نام بیمه درمان تکمیلی را دارند. تقاضا داریم مدارک خود، خانواده، محترمتان و کارکنان واحد صنفی را به دبیرخانه اتحادیه تحویل دهند.
ضمناً تعهدات بیمه رازی و کارآفرین به پیوست می باشد.

با تشکر
عباس رمدانی
رئیس اتحادیه

ممکن است بپسندید...