جشنواره مجازی نوروز 1400

روسای محترم اتحادیه های صنفی شهرستان ساری

سلام علیکم؛
احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 1399/2020/923 مورخ 99/12/18 اداره صمت ساری در خصوص برگزاری جشنواره مجازی نوروز 1400 به همراه ضمائم مربوطه به حضورتان ارسال می گردد.

ممکن است بپسندید...