رسته های صنفی

ردیف کد ایسیک نام رسته صنفی نوع شغل
1 809041 آموزش رایانه (سخت افزار - نرم افزار) خدماتی
2 722911 پشتیبانی نرم افزار های کامپیوتری خدماتی
3 725011 تعمیر و نگه داری تجهیزات جانبی کامپیوتر خدمات فنی
4 722112 تولید و عرضه نرم افزارهای بازی های کامپیوتری (غیر سفارشی) خدماتی
5 722113 تولید و عرضه نرم افزارهای سیستم عامل خدماتی
6 722115 تولید و عرضه نرم افزارهای کسب و کار خدماتی
7 722913 خدمات تحلیل سیسنم های کامپیوتری خدماتی
8 722914 خدمات مشاوره ای سیستم ها و نرم افزار های کامپیوتری خدماتی
9 729011 خدمات نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری خدمات فنی
10 729012 خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیت های مرتبط به آن خدمات فنی
11 723011 خدمات ورود داده ها به رایانه خدماتی
12 642112 خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت خدماتی
13 725012 نصب و راه اندازی و تعمیر و نگه داری رایانه خدمات فنی
14 515113 نمایندگی فروش کامپیوتر و قطعات و تجهیزات جانبی آن توزیعی
15 722915 طراحی نرم افزار سفارشی، سیستم های کامپیوتری و صفحات وب خدماتی
16 523711 خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آن توزیعی
17 722111 تولید و عرضه نرم افزارهای آماده (غیر سفارشی) خدماتی
18 515111 عمده فروشی کامپیوتر و قطعات و تجهیزات جانبی توزیعی
19 515112 عمده فروشی نرم افزار توزیعی