عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی

روسای محترم اتحادیه های صنفی شهرستان ساری
با سلام
احتراماً ؛ به استحضار می رساند بر اساس گزارشات واصله از اداره بهداشت و صورتجلسات فرمانداری شهرستان ساری،درصدی از اعضای تحت پوشش اتحادیه های صنفی(به شرح ذیل) علاوه بر عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در واحد های کسبی خود فاقد ماسک می باشند، لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تذکرات لازم به صورت کتبی، و بازرسی های میدانی و پیامک اقدام فرمائید . تا ضمن پیشگیری از قرار گرفتن شهرستان ساری در وضعیت قرمز همه گیری کرونا از ضرر و زیان وارده به اصناف و بازاریان این استان جلوگیری گردد.

ممکن است بپسندید...