مشاوره حقوقی

روسای محترم اتحادیه های صنفی شهرستان ساری
با سلام
احتراماً باستحضار می رساند مشاور محترم حقوقی رییس اتاق اصناف اقای سید محمد حسینی خواه هر هفته در روز دوشنبه از ساعت 9 الی 13 جهت ارائه خدمات مشاوره حقوقی در اتاق اصناف حضور داشته شایسته است جهت ارائه بهتر خدمات و پاسخگویی مناسب ضمن هماهنگی قبلی و تماس با تلفن 33365949 داخلی 27 در ساعت فوق در اتاق اصناف حضور بهم رسانید .

ممکن است بپسندید...